poster

BLÅKLÄDER ZÍSKÁVÁ LEED V MYANMARU

V našich šesti výrobních závodech na Srí Lance a v Myanmaru je udržitelnost naším vůdčím principem ve výrobě. V Myanmaru získal jeden z těchto výrobních závodů nejvyšší hodnocení pro ekologicky udržitelné stavby, certifikaci LEED Platinum*. To znamená, že výrobnímu závodu bylo uděleno „nejzelenější“ razítko, které je možné udělit na základě přísného certifikačního procesu jednoho z nejuznávanějších hodnoticích systémů na světě pro ekologicky udržitelné budovy. V roce 2017 jsme také získali certifikaci LEED Gold pro náš výrobní závod na Srí Lance. Pro nás ve společnosti Blåkläder i pro naše zákazníky je to přesvědčivý doklad o našich současných i budoucích snahách v oblasti udržitelnosti.

NIKDY NEUSÍNÁME NA VAVŘÍNECH
Blåkläder není společnost, která by usnula na vavřínech, a tak se snažíme být stále lepší. Máme rozpracovanou řadu projektů LEED a pracujeme na tom, aby do našeho portfolia přibyly další certifikace.

CHYTRÉ INVESTICE PŘINÁŠEJÍ DLOUHODOBÉ ZISKY
– Solární energie ze solárních panelů snižuje náklady na energii minimálně o 50 %.
– LED osvětlení se senzorem denního světla.
– Vodou chlazená klimatizace – nízkoenergetická a bez rizika skleníkových plynů jako například CFC.
– Prizmatické světlíky propouštějí a rozptylují denní světlo a zároveň chrání před UV paprsky a teplem.
– Stropy, stěny a podlahy jsou lehké a reflexní, aby se minimalizovalo sluneční teplo během nejteplejšího období dne.
– Minimálně o 75 % nižší náklady na vodu díky samozavíracím kohoutkům a recyklované vodě (pro použití na toaletách nebo k zavlažování).
– Minimálně o 55 % nižší emise CO2, částečně díky energeticky účinným solárním panelům. To je důležitý prostředek ke snížení emisí CO2 ve výrobním řetězci.
– 30 až 40 % materiálů použitých ve stavebních projektech bylo recyklováno, což snižuje potřebu nové výroby.
– Třídění odpadu pro maximalizaci recyklace.

CÍLEM JE BÝT NA SVĚTOVÉ ÚROVNI PO VŠECH STRÁNKÁCH
Díky pracovníkům v našich výrobních závodech jsme schopni dodávat pracovní oděvy světové úrovně. Proto nás velice těší, že naše certifikace LEED podporuje dobré pracovní prostředí a bezpečnost na pracovišti pro pracovníky ve výrobě. Důkladně monitorujeme vnitřní vzduch v našich výrobních závodech a dbáme, aby byly dobře větrané. Zaměstnanci také absolvují školení o tom, jak šetřit takové zdroje jako vodu a energii a jsou poučeni o výhodách výběru sdílených dopravních prostředků pro cestu do a z práce. Aktivně také pracujeme na zvyšování počtu zaměstnanců, kteří jezdí na kole. Všechna tato opatření implementuje společnost Blåkläder pro zachování udržitelnosti nyní i v budoucnu.

PÉČE O BUDOUCNOST S CERTIFIKAČNÍM SYSTÉMEM LEED GREEN BUILDING Systém certifikace ekologických budov LEED (řízení v energetickém a ekologickém projektování) je certifikační program vyvinutý organizací U.S. Green Building Council. Certifikace stanoví pokyny pro ekologicky udržitelné budovy bez ohledu na typ stavby. Zahrnuje celý proces od projektu po výstavbu, včetně energetické účinnosti, spotřeby vody a emisí oxidu uhličitého. Také bere v úvahu místní prostředí, jeho citlivost, nedostatek vody a dostupné zdroje energie.

LEED je nedílnou součástí celé výstavby a stavba se posuzuje na základě sedmi hodnotících kategorií:
– Udržitelná místa (SS)
– Účelnost nakládání s vodou (WE)
– Energie a ovzduší (EA)
– Materiály a zdroje (MR)
– Kvalita vnitřního prostředí (IEQ)
– Inovativní projektování (ID)
– Regionální priorita (RP)

Prvních pět kategorií tvoří specifikace požadavků zaměřených na životní prostředí a šestý požadavek, inovace v návrhu, se týká komplementárního projektování a stavební konstrukce s ohledem na trvanlivost. Poslední z těchto kritérií, regionální priorita, se týká hodnocení na základě geografické polohy. Hodnoticí kategorie jsou poté váženy podle bodového systému max. 100 bodů.

Celkový počet bodů určuje dosaženou úroveň certifikace LEED:
● Certified (40–49 bodů)
● Silver (50–59 bodů)
● Gold (60–79 bodů)
● Platinum (80 a více bodů)

Je běžnou mylnou představou, že výstavba budov s certifikací LEED automaticky zahrnuje náklady navíc. Ve skutečnosti to však vede k tomu, že provozní náklady na hotovou budovu jsou nižší. Velmi nás těší, že jsme schopni vyrábět pracovní oděvy v ekologicky udržitelném výrobním závodě s certifikací LEED Platinum. Je to něco, co přináší výhody každému, jak z krátkodobého tak z dlouhodobého hlediska.

TELEFONNÍ ČÍSLO:
+725 853 121

Blåkläder s.r.o.

Obchodní 106

25101 Čestlice

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

Pondělí – Pátek 08:00 -17:00

Sobota – Neděle Zavřeno

Návštěvní adresa

Obchodní 106

25101 Čestlice

© 2023 BLÅKLÄDER AB. Všechna práva vyhrazena.