poster

O KROK BLÍŽE

STeP by OEKO-TEX® (Udržitelná textilní a kožedělná výroba) je mezinárodní certifikační systém zaměřený na ekologické výrobní procesy, kontrolu kvality, lepší zdraví, bezpečnost a sociálně odpovědné pracovní podmínky v textilním a kožedělném průmyslu. STeP se primárně zaměřuje na environmentální aspekty, ale liší se od ostatních certifikačních systémů tím, že jeho hodnocení a zkoumání zahrnují také sociální a kvalitativní parametry v celém výrobním řetězci.

V roce 2020 bylo jednomu z výrobních závodů na Srí Lance, který vyrábí oděvy Blåkläder, udělena organizací OEKO-TEX® certifikace udržitelnosti STeP. Certifikaci získala společnost Blåkläder na Srí Lance jako první v celé zemi.

Po pečlivém zkoumání výrobní závod splnil všechna požadovaná kritéria pro certifikaci STeP od organizace OEKO-TEX®. STeP je důležitým parametrem pro dosahování udržitelnějšího výrobního řetězce a snižování dopadu finálního oděvu na životní prostředí. Ze sociálních parametrů přezkoumávaných organizací OEKO-TEX® dosáhl výrobní závod úrovně 3, což je nejvyšší možná úroveň. Tento certifikát považujeme za přímý odraz aktivních snah, které vynakládáme na rozvoj v oblasti udržitelné výroby.

To umožnilo vysokou úroveň transparentnosti napříč našimi obchodními aktivitami stejně jako dobré pracovní podmínky, spravedlivé platy, benefity, přiměřenou pracovní dobu a regulované přesčasy. Dětská práce je samozřejmě eliminována a pro mladší zaměstnance jsou zavedeny ochranné mechanismy. Výrobní závod také aktivně pracuje na prevenci obtěžování, zneužívání a diskriminace na základě barvy pleti, pohlaví, národnosti, náboženství, věku nebo sexuální orientace.

Ve světle všeho toho může tento výrobní závod sebevědomě realizovat udržitelnou výrobu pro naše zákazníky, zaměstnance i místní komunitu.

TELEFONNÍ ČÍSLO:
+725 853 121

Blåkläder s.r.o.

Obchodní 106

25101 Čestlice

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

Pondělí – Pátek 08:00 -17:00

Sobota – Neděle Zavřeno

Návštěvní adresa

Obchodní 106

25101 Čestlice

© 2023 BLÅKLÄDER AB. Všechna práva vyhrazena.